Gaeilge

//Gaeilge
Gaeilge 2018-10-18T14:10:05+00:00

Gaeilge

Roinn na Gaeilge…….Bígí Linn

Ní neart go cur le chéile


 

Tagaigí linn go dtí na díospóireachtaí, na drámaí agus na turais go dtí An Ghaeltacht.

Bígí linn ag an gcéilí agus ag na himeachtaí i rith seachtain na Gaeilge.

Foghlaimigí linn sna ranganna bríomhara, suimiúla lán le cláir teilifíse Gaeilge, cluichí beaga teanga agus comórtais beaga ranga agus tú ag foghlaim na Gaeilge don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht.

Labhraigí Gaeilge linn!

Bígí Linn……

 

 

Comórtas Díospóireachta le Gael Linn

Foireann Díospóireachta

Bíonn foireann ag an scoil ag an leibhéal sóisearach agus ag an leibhéal sinsearach do na díospóireachtaí. Is mór an dul chun cinn atá déanta ag na foirne le blianta beaga anuas!

 

(School debating teams take part in the Gael Linn Irish debating competition. The teams have enjoyed much success in recent years).

www.gael-linn.ie

 

Imeachtaí i rith Seachtain na Gaeilge

Céilí

Bíonn céilí ar siúl i rith seachtain na Gaeilge go bliantúil. Freastalaíonn gach dalta sa chéad bhliain ar an gcéilí gach bliain. Bíonn damhsaí traidisiúnta ar nós Ballaí Luimnigh agus Ionsaí na hInse á dhéanamh ag na daltaí ann. Bíonn damhsaí níos nua aimseartha ar siúl ag na scoláirí ar nós an Dreoilín chomh maith! Bígí linn!

(We have an annual Céilí for the first year students during Seachtain na Gaeilge. Every first year student attends the Céilí. Both traditional dances, such as The Walls of Limerick and The Siege of Ennis and more modern dances (The Dreoilín, among others!) are danced by students at the Céilí).

www.snag.ie

 


Gaeilge san Idirbhliain

Comórtas Amhránaíochta

I mbliana, beidh seans ag daltaí na hIdirbhliana a mbuanna ceoil a thaispeáint lenár gcomórtas amhránaíochta.  Glacfaidh gach dalta páirt sa chomórtas.  Beidh orthu go léir amhrán a chur le chéile le liricí Gaeilge.  Piocfaidh na múinteoirí an t-amhrán is fearr agus gheobhaidh siad seans é a thaifeadadh le chéile.

 

(This year, all of the Transition Year students will get a chance to show their musical talents with our singing competition.  All of the students will take part in this competition.  They will all have to put a song together with Irish lyrics.  The teachers will pick the best song and they will get a chance to record this together).

 

Clár Raidió

Glacann daltaí na hIdirbhliana páirt sa chómortas Clár Raidió eagraithe ag Gael Linn gach bliain.  Baineann na daltaí spraoi as an gclár raidió a chur le chéile.  Bíonn scoth na tallainne le feiceáil i measc na ndaltaí agus iad ag canadh agus ag aisteoireacht chun an clár a dhéanamh gach bliain.

 

 

(The Transition Year students take part in the Radio Programme competition organised by Gael Linn every year.  The students enjoy putting together a Radio Programme.  There is excellent talent seen amongst the students when they are singing and acting to make the programme every year).

 

Aoichainteoir Speisialta

Le cúpla bliain anuas, tá cuireadh curtha roimh Ré O’Laighléis, an t-údar cáiliúil, teacht chuig Pobalscoil Ghort Inse Guaire tar éis na Nollag chun léargas a thabhairt do na daltaí sinsearacha (Ardleibhéal) ar an úrscéal ‘Gafa’.  Déanann daltaí na hArdteiste staidéar ar an úrscéal seo mar chuid den chúrsa ardleibhéal don Ardteistiméireacht.  Úrscéal nua-aimseartha atá ann le plota mealltach.  Is féidir leis na daltaí ionannú leis na téamaí uilig san úrscéal agus dá bhrí sin baineann siad tairbhe agus taitneamh as éisteacht leis an t-údar ag caint faoi chúlra an scéil.

 

(For a couple of years now, the famous author, Ré Ó Laighléis, has been invited to come to Gort Community School after Christmas to give an insight to the Senior students (Higher Level) about the novel ‘Gafa’.  The Leaving Certificate students study this novel as part of the Higher Level course for the Leaving Certificate.  It is a modern novel with an enticing plot. The students can identify with all of the themes in the novel and therefore they get benefit and enjoyment from listening to the author himself talking about the background of the story).

 

Coláistí Samhraidh

Cuirtear eolas ar fáil do dhaltaí faoi na Coláistí Samhraidh éagsúla. Déantar iarracht cúrsaí a eagrú do scoláirí má tá siad uathu. I mbliana, bronnfar scoláireacht ar dhalta amháin (Sóisearach) sa scoil. Leis an scoláireacht seo beidh seans aige/aici freastal ar choláiste samhraidh i gConamara an samhradh seo.

 

(Students are given information about Irish Courses in the various Irish Colleges during the summer. The Irish Department at Gort Community School are happy to make arrangements for students if required. This year, a scholarship will be made awarded to one Junior student in the school.  With this Scholarship he/she will have a chance to attend an Irish college in Connemara this Summer).


Cuairt Ré O Laighléis

 

I Mí Eanair 2014, chuir na ranganna ardleibhéal Gaeilge fáilte roimh an údar aitheanta Ré Ó Laighléis. Scríobh Ré Ó Laighléis an t-úrscéal Gafa atá á dhéanamh ag na daltaí don chúrsa Ardteiste.  Ar an lá speisialta, thug Ré léárgas doimhin agus go leor eolais faoi na carachtair suimiúla casta do na daltaí.  Bhain chuile dhuine tairbhe agus taitneamh as an gcuairt seo!  Míle buíochas a Ré!

In January 2014, the Honour’s Leaving Certificate Irish classes welcomed the well known author Ré Ó Laighléis to our school.  Ré O’ Laighléis wrote the novel Gafa which they are studying for their Leaving Certificate.  On the day, Ré gave a very indepth analysis of the background to the novel and gave extensive information to the students on the complex and interesting characters. Ré’s visit was enjoyed by all.  Thank you Ré.